ถุงเก็บฝุ่น(FDPAG-1414)

ชุดเก็บฝุ่นแบบใช้แล้วทิ้ง สำหรับเครื่องดูดฝุ่นรุ่น IC-SLDC7,IC-SLDC11 ใช้งานง่าย ทำความสะอาดได้รวดเร็วเพียงดึงถุงเก็บฝุ่นออกมาจากเครื่องดูดฝุ่น สามารถต้านแบคทีเรียและระงับกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ได้อีกด้วย 1 แพ็คมี 25 ชิ้น

Product Specification

Product Size (Cm/Kg) PackageSize Case Capacity Inner Carton
Width Depth Height Weight Width Depth Height Weight
14 CM 14 CM 0.05 CM 0.5 KG 50 CM 23 CM 17 CM 1.5 KG - 20 Packs
Voltage -
Power Consumption -
HF Output -
Cord Length -
Timer -
Usage Time -
Batteries Used -
Capacity 0.3
Colour White
Warranty Period -