เครื่องให้น้ำอัตโนมัติ ( J-200 )

เมื่อปริมาณน้ำน้อยลง น้ำจะถูกจ่ายจากถังโดยอัตโนมัติและหยุดตามปริมาณที่กำหนด ฝาวาว์ลง่ายต้องการเปลี่ยนน้ำ

Product Specification

Product Size (Cm/Kg) PackageSize Case Capacity Inner Carton
Width Depth Height Weight Width Depth Height Weight
23.7 30.5 19 0.4713kg 74.1 31.5 44 5.5kg - -
Voltage -
Power Consumption -
HF Output -
Cord Length -
Timer -
Usage Time -
Batteries Used -
Capacity 102.7L
Colour White
Warranty Period -
Other : -
Other : -
Other : -
Other : -