เครื่องให้อาหารอัตโนมัติ ( JQ-350 )

เครื่องให้อาหารสำหรับสัตว์เลี้ยงที่รวมการให้อาหารและการจ่ายน้ำ เมื่ออาหารและน้ำสำหรับสัตว์เลี้ยงลดลง เครื่องจะเติมโดยอัตโนมัติ อาหารแห้งสามารถเก็บไว้ในถังประมาณ 1.5 กก. สามารถใช้ขวดน้ำทั่วไปที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 28 มม.

Product Specification

Product Size (Cm/Kg) PackageSize Case Capacity Inner Carton
Width Depth Height Weight Width Depth Height Weight
35 27.5 34.7 0.7968kg 57.5 38.3 41.6 5.9kg - -
Voltage -
Power Consumption -
HF Output -
Cord Length -
Timer -
Usage Time -
Batteries Used -
Capacity 87.9L
Colour White
Warranty Period -
Other : -
Other : -
Other : -
Other : -