คอนโดแมว ( PCLC-703 )

คอนโดแมวที่ผสานระหว่างข้อดีของ Cat land และกรงสำหรับสัตว์เลี้ยง เป็นคอนโดแมวแบบมีล้อเลื่อน จึงสามารถเคลื่อนย้ายได้ง่ายแม้ในขณะทำความสะอาดห้อง ประตูขนาดใหญ่ด้านล่างสำหรับเปลี่ยนกระบะทรายแมวและน้ำ ทำความสะอาดได้ง่าย

Product Specification

Product Size (Cm/Kg) PackageSize Case Capacity Inner Carton
Width Depth Height Weight Width Depth Height Weight
69 54.5 169 18.93kg. 73 57 28.5 21.72kg - -
Voltage -
Power Consumption -
HF Output -
Cord Length -
Timer -
Usage Time -
Batteries Used -
Capacity 118.6L
Colour White
Warranty Period -
Other : -
Other : -
Other : -
Other : -