ทรายแมว ขนาด 5 ลิตร NCS-5L

ทรายแมวทำจากแร่ธรรมชาติเบนโทไนต์ ประกอบด้วย Ag เป็นสารต้านแบคทีเรียจากธัญพืช เป็นทรายแมวที่ช่วยป้องกันกลิ่นแม้จะผ่านไปหนึ่งวัน เนื่องจากเป็นชนิดเม็ดที่ฝุ่นไม่เกาะง่าย คุณจึงสามารถรักษาบริเวณรอบโถส้วมให้สะอาดอยู่เสมอ มันแข็งตัวเร็วและแน่น

Product Specification

Product Size (Cm/Kg) PackageSize Case Capacity Inner Carton
Width Depth Height Weight Width Depth Height Weight
43 32 16 4.87 kg 43 32 16 19.56 kg - -
Voltage -
Power Consumption -
HF Output -
Cord Length -
Timer -
Usage Time -
Batteries Used -
Capacity 22L
Colour -
Warranty Period -
Other : -
Other : -
Other : -
Other : -