ห้องน้ำแมว ชนิดเปิดปิดฝาได้ ( SSN-530 )

กระบะทรายแมวแบบมีฝาเปิดปิดมิดชิด ช่วยให้ทำความสะอาดได้ง่าย มีกระบะและอุปกรณ์ตักทรายเพื่อให้ง่ายต่อการทำความสะอาดพร้อมแผ่นขัดทรายขัดช่วยให้เอาทรายที่อยู่ระหว่างอุ้งเท้าแมวออกได้ง่ายขึ้น มีช่องกรองกลิ่นช่วยระงับกลิ่นไม่พึงประสงค์

Product Specification

Product Size (Cm/Kg) PackageSize Case Capacity Inner Carton
Width Depth Height Weight Width Depth Height Weight
40 53 42 2.07kg. 60.6 42.1 70.8 12.3kg - -
Voltage -
Power Consumption -
HF Output -
Cord Length -
Timer -
Usage Time -
Batteries Used -
Capacity 180.6L
Colour White/ Brown
Warranty Period -
Other : -
Other : -
Other : -
Other : -