ทรายแมวเบนโทไนท์ ขนาด 7 ลิตร

ทรายแมวเบนโทไนท์ที่มีส่วนผสมของประจุ Ag+ เพื่อช่วยในการแข็งตัวและการกำจัดกลิ่น มีผลในการระงับกลิ่นเนื่องจากการรวมกันของประจุไอออน ช่วยให้แข็งตัวเร็ว

Product Specification

Product Size (Cm/Kg) PackageSize Case Capacity Inner Carton
Width Depth Height Weight Width Depth Height Weight
40 30 13 6.19kg 40 30 13 12.41kg - -
Voltage -
Power Consumption -
HF Output -
Cord Length -
Timer -
Usage Time -
Batteries Used -
Capacity 15.6L
Colour -
Warranty Period -
Other : -
Other : -
Other : -
Other : -