แผ่นกรองสำหรับเครื่องให้น้ำอัตโนมัติ ( PWF-200F )

แผ่นกรองสำหรับเครื่องให้น้ำอัตโนมัติ PWF-200 สำหรับเปลี่ยนแผ่นกรองทุก 2 ถึง 4 สัปดาห์ ระยะเวลาการเปลี่ยนแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับจำนวนสัตว์เลี้ยงและเวลาการใช้งานต่อวัน

Product Specification

Product Size (Cm/Kg) PackageSize Case Capacity Inner Carton
Width Depth Height Weight Width Depth Height Weight
13.8 8.4 0.5 0.25kg. - - - - - -
Voltage -
Power Consumption -
HF Output -
Cord Length -
Timer -
Usage Time -
Batteries Used -
Capacity -
Colour White
Warranty Period -
Other : -
Other : -
Other : -
Other : -