กรงสัตว์เลี้ยงสำหรับเดินทาง (ขนาดเล็ก) ATC-460

กล่องใส่สัตว์เลี้ยง สำหรับพาสัตว์เลี้ยงออกไปท่องเที่ยว สำหรับสัตว์เลี้ยงขนาดไม่เกิน 5 กิโลกรัม

Product Specification

Product Size (Cm/Kg) PackageSize Case Capacity Inner Carton
Width Depth Height Weight Width Depth Height Weight
29 46 28.5 2.1267kg. 49 31 75 10.7kg - -
Voltage -
Power Consumption -
HF Output -
Cord Length -
Timer -
Usage Time -
Batteries Used -
Capacity 113.9L
Colour Brown
Warranty Period -
Other : -
Other : -
Other : -
Other : -