ทรายแมวจากไม้ ขนาด 7 ลิตร WF-70

ทรายแมวทำจากไม้ที่สามารถกำจัดด้วยการเผาได้ เป็นทรายแมวไม้ที่มีผล ""แข็ง + ดับกลิ่น"" ประกอบด้วยอนุภาค Ag+ สามารถต้านเชื้อแบคทีเรีย กำจัดขยะโดยใช้การเผาได้

Product Specification

Product Size (Cm/Kg) PackageSize Case Capacity Inner Carton
Width Depth Height Weight Width Depth Height Weight
30 40 13 6.19kg 40 30 13 12.41kg - -
Voltage -
Power Consumption -
HF Output -
Cord Length -
Timer -
Usage Time -
Batteries Used -
Capacity 15.6L
Colour -
Warranty Period -
Other : -
Other : -
Other : -
Other : -