ห้องน้ำแมว แบบเข้าจากด้านบน ( PUNT-430 ) / ขนาดเล็ก

ห้องน้ำแมวแบบมีฝาปิด พร้อมพื้นผิวที่ไม่สม่ำเสมอเพื่อป้องกันการกระเซ็นของทราย ร่องบนฝาปิดจะจับทรายแมวเพื่อป้องกันไม่ให้ทรายบนอุ้งเท้าแมวหลุดกระจัดกระจาย มีฝาปิด กลิ่นไม่กระจายตัว มาพร้อมที่ตักที่ทำความสะอาดง่าย ขอเกี่ยวตักที่สะดวกสำหรับการจัดเก็บ พร้อมด้วยยางรองขาที่ไม่ทำให้พื้นเป็นรอย

Product Specification

Product Size (Cm/Kg) PackageSize Case Capacity Inner Carton
Width Depth Height Weight Width Depth Height Weight
34 44 31 1.3kg. 44.1 39.1 78.7 8.7kg - -
Voltage -
Power Consumption -
HF Output -
Cord Length -
Timer -
Usage Time -
Batteries Used -
Capacity 135.7L
Colour White, Brown
Warranty Period -
Other : -
Other : -
Other : -
Other : -